FANDOMNo.Logo名稱艦種艦型艦號血量火力装甲雷装回避対空搭載対潜速力索敵射程運氣夜戰
001Imgmini 1 57955974.png長門0戰艦長門180827504989120低速397982
001bImgmini 1 62900834.png長門改1戰艦長門190908506999120低速499990
002Imgmini 1 17682065.png陸奧0戰艦長門280827504989120低速393982
002bImgmini 1 12978338.png陸奧改1戰艦長門290908506999120低速495990
003Imgmini 1 81457585.jpg伊勢0戰艦伊勢174747004979120低速366974
102Imgmini 1 82736160.jpg伊勢改1航空戰艦伊勢177637407789470低速497963
004Imgmini 1 59826444.jpg日向0戰艦伊勢274747004979120低速366974
103Imgmini 1 44224883.jpg日向改1航空戰艦伊勢277637407789470低速497963
005Imgmini 1 04059633.png雪風0驅逐艦陽炎816107698949049高速199979
005bImgmini 1 97145643.png雪風改1驅逐艦陽炎8321214899959059高速3999101
006Imgmini 1 96397039.png赤城0正規空母赤城169028496973高速690
006bImgmini 1 56207076.png赤城改1正規空母赤城177040697982高速890
007Imgmini 1 73719753.jpg加賀0正規空母加賀17102904969930高速69490
007bImgmini 1 53448324.png加賀改1正規空母加賀17904006979980高速89590
008Imgmini 1 31977210.jpg蒼龍0正規空母蒼龍15002705969640高速69490
008bImgmini 1 73418046.png蒼龍改1正規空母蒼龍16503506989730高速89590
197Imgmini 197 1.jpg蒼龍改二2正規空母蒼龍16703607484790高速90590
009Imgmini 1 88585924.png飛龍0正規空母飛龍15002706969640高速69890
009bImgmini 1 13746515.jpg飛龍改1正規空母飛龍16503507979730高速89890
196Imgmini 196 1.jpg飛龍改二2正規空母飛龍16703708282790高速89920
010Imgmini 1 43744206.png島風0驅逐艦島風119128899949049高速1949101
010bImgmini 1 83327574.png島風改1驅逐艦島風1361414999959059高速3959113
011Imgmini 1 09445067.jpg吹雪0驅逐艦吹雪115105468939049高速194956
011bImgmini 1 51960984.png吹雪改1驅逐艦吹雪1301213798949059高速394991
226Kan226 1.jpg吹雪改二2驅逐艦吹雪1312835889278068高速5477116
012Imgmini 1 11583637.png白雪0驅逐艦吹雪215105697939049高速194979
012bImgmini 1 46585681.png白雪改1驅逐艦吹雪2301213798949059高速394991
013Imgmini 1 98322054.jpg初雪0驅逐艦吹雪315105697939049高速194979
013bImgmini 1 44508056.png初雪改1驅逐艦吹雪3301213798949059高速394991
014Imgmini 1 20636785.jpg深雪0驅逐艦吹雪415105697939049高速194979
014bImgmini 1 73587991.png深雪改1驅逐艦吹雪4301213798949059高速394991
015Imgmini 1 54287082.jpg叢雲0驅逐艦吹雪515105697939049高速194979
015bImgmini 1 10646536.png叢雲改1驅逐艦吹雪5301213798949059高速394991
220Imgmini 1 220.jpg叢雲改二2驅逐艦吹雪5311414899074069高速4257103
016Imgmini 1 71962943.png磯波0驅逐艦吹雪915105697939049高速194979
016bImgmini 1 15304883.png磯波改1驅逐艦吹雪9301213798949059高速394991
017Imgmini 1 17314175.jpg綾波0驅逐艦綾波115105697939049高速194979
017bImgmini 1 07767275.png綾波改1驅逐艦綾波1301213798949059高速395991
195195 image1.jpg綾波改二2驅逐艦綾波1321715879052063高速4977104
018Imgmini 1 03950051.jpg敷波0驅逐艦綾波215105697939049高速194979
018bImgmini 1 30740616.png敷波改1驅逐艦綾波2301213798949059高速395991
019Imgmini 1 14006933.jpg大井0輕巡洋艦球磨4251411897759059高速3969103
097Imgmini 1 59327262.png大井改1重雷装巡洋艦球磨432812997739059高速3969107
114Imgmini 1 33097034.jpg大井改二2重雷装巡洋艦球磨44317231398349079高速4379156
020Imgmini 1 04639603.jpg北上0輕巡洋艦球磨3251410796949059高速396993
098Imgmini 1 65596883.png北上改1重雷装巡洋艦球磨332812997739059高速3969107
115Imgmini 1 13934897.jpg北上改二2重雷装巡洋艦球磨34317231398349079高速4379156
021Logo 021.png金剛0戰艦金剛16363520596990高速3963
021bMi021a.png金剛改1戰艦金剛10120高速0
149Mi149.jpg金剛改二2戰艦金剛18206363120高速0
022Imgmini 1 65217261.jpg比叡0戰艦金剛26363520596990高速3963
022bImgmini 1 29624330.png比叡改1戰艦金剛275726706979120高速4972
150Imgmini 1 62736063.jpg比叡改二2戰艦金剛283767207282120高速4976
023Imgmini 1 29643355.jpg榛名0戰艦金剛36363520596990高速396963
023bImgmini 1 00082596.png榛名改1戰艦金剛375726706979120高速496972
151151 a.jpg榛名改二2戰艦金剛381757007492120高速498975
024Imgmini 1 89983499.jpg霧島0戰艦金剛46363520596990高速394963
024bImgmini 1 19363884.png霧島改1戰艦金剛475726706979120高速496972
152Imgmini 1 53972573.jpg霧島改二2戰艦金剛482787007282120高速497978
025Imgmini 1 83842360.jpg鳳翔0輕空母鳳翔13001503929190低速69690
025Imgmini 1 25738407.png鳳翔改1輕空母鳳翔14002505939420低速79790
026Imgmini 1 26.jpg扶桑0戰艦扶桑167745903979120低速223974
026bImgmini 1 286.jpg扶桑改1航空戰艦扶桑175637206789400低速495963
211Imgmini 1 411.jpg扶桑改二2航空戰艦扶桑177807206988400低速596980
027Imgmini 1 55445515.jpg山城0戰艦扶桑267745903979120低速333974
027bImgmini 1 90470703.jpg山城改1航空戰艦扶桑275637206789400低速495963
212Imgmini 212 1.jpg山城改二2航空戰艦扶桑277807306987400低速597080
028Imgmini 1 27371592.jpg天龍0輕巡洋艦天龍123117596939059高速194970
028bImgmini 1 79129086.jpg天龍改1輕巡洋艦天龍1402029797949069高速495999
029Imgmini 1 52262663.jpg龍田0輕巡洋艦天龍123117596939059高速194970
029bImgmini 1 28745344.jpg龍田改1輕巡洋艦天龍1402028797949069高速495999
030Imgmini 1 93171435.jpg龍驤0輕空母龍驤13101704429380高速69490
030bImgmini 1 72855780.jpg龍驤改1輕空母龍驤14502505939430高速79590
157Imgmini 157 1.jpg龍驤改二2輕空母龍驤15002806948550高速79590
031Imgmini 1 72653135.png睦月0驅逐艦睦月11365596929039高速174965
031bImgmini 1 51546844.png睦月改1驅逐艦睦月124911698939059高速395978
234Imgmini234a.jpg睦月改二2驅逐艦睦月1271012799056069高速436489
032Imgmini 1 51372890.png如月0驅逐艦睦月21365596929039高速174965
032bImgmini 1 16255341.png如月改1驅逐艦睦月224911698939059高速395978
235Imgmini235a.jpg如月改二2驅逐艦睦月2271012799056069高速436489
033Imgmini 1 35134093.jpg皐月0驅逐艦睦月51365496929039高速174955
033bImgmini 1 78778173.png皐月改1驅逐艦睦月524911698939059高速395978
034Imgmini 1 54353200.png文月0驅逐艦睦月71365496929039高速174955
034bImgmini 1 57540388.png文月改1驅逐艦睦月724911698939059高速395978
035Imgmini 1 89209966.png長月0驅逐艦睦月81365496929039高速176955
035bImgmini 1 23489137.png長月改1驅逐艦睦月824911698939059高速397978
036Imgmini 1 80589015.png菊月0驅逐艦睦月91365496929039高速174955
036bImgmini 1 63332238.png菊月改1驅逐艦睦月924911698939059高速395978
037Imgmini 1 64289338.png三日月0驅逐艦睦月101365496929039高速174955
037bImgmini 1 96046844.png三日月改1驅逐艦睦月1024911698939059高速395978
038Imgmini 1 92003410.png望月0驅逐艦睦月111365496929039高速174955
038bImgmini 1 11599646.png望月改1驅逐艦睦月1124911698939059高速395978
039Imgmini 1 70453254.jpg球磨0輕巡洋艦球磨1251410897959259高速3949103
039bImgmini 1 63700384.jpg球磨改1輕巡洋艦球磨1422029897969379高速4959109
040Imgmini 1 14526740.jpg多摩0輕巡洋艦球磨2251410796949259高速394993
040bImgmini 1 96678412.jpg多摩改1輕巡洋艦球磨2422029797959379高速495999
041Imgmini 1 45415096.png木曾0輕巡洋艦球磨5251410796949259高速394993
041bImgmini 1 08704494.jpg木曾改1輕巡洋艦球磨5422029797959379高速495999
146Imgmini 1 37932297.jpg木曾改二2重雷装巡洋艦球磨54418241108472082高速4969128
042Imgmini 1 73560532.png長良0輕巡洋艦長良1261410897959259高速3949103
042bImgmini 1 40616109.jpg長良改1輕巡洋艦長良1432029897969379高速4959109
043Imgmini 1 76743975.jpg五十鈴0輕巡洋艦長良2261410796959259高速394993
043bImgmini 1 76743975.jpg五十鈴改1輕巡洋艦長良2371829797969379高速495997
141Imgmini 1 95973252.jpg五十鈴改二2輕巡洋艦長良2441830797984094高速595997
044Imgmini 1 32744591.png名取0輕巡洋艦長良3261410796949259高速394993
044bImgmini 1 33636584.jpg名取改1輕巡洋艦長良3432029897959379高速4959109
045Imgmini 1 83316415.jpg由良0輕巡洋艦長良4261410796949279高速394993
045bImgmini 1 74612382.jpg由良改1輕巡洋艦長良4432029797959379高速495999
046Imgmini 1 01388524.png川內0輕巡洋艦川内1261411897959269高速3949103
046bImgmini 1 75592087.jpg川內改1輕巡洋艦川内1442029797969379高速495999
158Imgmini 2 158.jpg川內改二2輕巡洋艦川内1482429888470374高速5579112
047Imgmini 1 14709647.jpg神通0輕巡洋艦川内2261411897949269高速3949103
047bImgmini 1 14709647.jpg神通改1輕巡洋艦川内2442029797959379高速495999
159Imgmini 1 14709647.jpg神通改二2輕巡洋艦川内2502729988468380高速5479125
048Imgmini 1 34683457.png那珂0輕巡洋艦川内3261411896949269高速3949103
048bImgmini 1 04585324.jpg那珂改1輕巡洋艦川内3442029797959379高速495999
160Imgmini 1 85683600.jpg那珂改二2輕巡洋艦川内3482229848272384高速5469106
049Imgmini 1 84946942.jpg千歲0水上機母艦千歳14091803929240高速69499
095Imgmini 1 54429538.jpg千歲改1水上機母艦千歳141920294429240高速694938
099Imgmini 1 05854290.jpg千歲甲2水上機母艦千歳142921724939240高速695981
104Imgmini 1 02546794.jpg千歲航3輕空母千歳14702506749360高速69590
104bImgmini 1 35671175.jpg千歲航改4輕空母千歳15703206969560高速69590
121Imgmini 1 06198507.jpg千歲航改二5輕空母千歳15803206972590高速79590
050Imgmini 1 96383657.jpg千代田0水上機母艦千歳24091803929240高速69499
096Imgmini 1 23171861.jpg千代田改1水上機母艦千歳241920294429240高速694938
100Imgmini 1 11375102.jpg千代田甲2水上機母艦千歳242921724939240高速695981
105Imgmini 1 73604413.jpg千代田航3輕空母千歳24702506749360高速69590
105bImgmini 1 91907073.jpg千代田航改4輕空母千歳25703206969560高速69590
122Imgmini 1 28836881.jpg千代田航改二5輕空母千歳25803206972590高速79590
051Imgmini 1 79742500.jpg最上0重巡洋艦最上141403169695960高速3949109
101Imgmini 1 80512089.png最上改1航空巡洋艦最上1502437696959190高速595993
052Imgmini 1 03521927.jpg古鷹0重巡洋艦古鷹136302559695960高速394989
052bImgmini 1 95718327.png古鷹改1重巡洋艦古鷹148363259755980高速495995
216Imgmini 1 216.jpg古鷹改二2重巡洋艦古鷹153393475756480高速5464114
053Imgmini 1 30866804.jpg加古0重巡洋艦古鷹236302549594960高速394979
053bImgmini 1 84288475.png加古改1重巡洋艦古鷹248363259755980高速495995
217Imgmini 1 217.jpg加古改二2重巡洋艦古鷹252403377?6580高速?62117
054Imgmini 1 74840521.jpg青葉0重巡洋艦青葉137302659595960高速396989
054bImgmini 1 95585343.png青葉改1重巡洋艦青葉149363459755980高速497995
055Imgmini 1 91663143.jpg妙高0重巡洋艦妙高144403259696460高速394999
055bImgmini 1 04713908.png妙高改1重巡洋艦妙高155484279796980高速4959127
191Imgmini 1 191.jpg妙高改二2重巡洋艦妙高1565047888580120高速5979138
056Imgmini 1 92585163.jpg那智0重巡洋艦妙高244403249595460高速394989
056bImgmini 1 97024630.png那智改1重巡洋艦妙高255484269796980高速4959117
192Imgmini192.jpg那智改二2重巡洋艦妙高2565048848383120高速6070134
057Imgmini 1 55358516.jpg足柄0重巡洋艦妙高344403249595460高速394989
057bImgmini 1 16588698.png足柄改1重巡洋艦妙高355484269796980高速4959117
193Imgmini 1 193.jpg足柄改二2重巡洋艦妙高3565347848374120高速5772137
058Imgmini 1 08653351.png羽黒0重巡洋艦妙高444403249595460高速394989
058bImgmini 1 74545717.png羽黒改1重巡洋艦妙高455484269796980高速4959117
194Imgmini 1 194.jpg羽黒改二2重巡洋艦妙高4575247848472120高速5870136
059Imgmini 1 41941113.jpg高雄0重巡洋艦高雄145403559696660高速394999
059bImgmini 1 80588536.png高雄改1重巡洋艦高雄157484579796980高速4959127
060Imgmini 1 79832748.jpg愛宕0重巡洋艦高雄245403459595660高速394999
060bImgmini 1 45737754.png愛宕改1重巡洋艦高雄257484579796980高速4959127
061Imgmini 1 65584158.jpg摩耶0重巡洋艦高雄344403549595660高速394989
061bImgmini 1 10127969.png摩耶改1重巡洋艦高雄355434569798980高速4959112
228Imgmini228.jpg摩耶改二2重巡洋艦高雄35743488481106120高速5564127
062Imgmini 1 20142555.jpg鳥海0重巡洋艦高雄445403549595660高速394989
062bImgmini 1 26049126.png鳥海改1重巡洋艦高雄457484569796980高速4959117
227Imgmini227.jpg鳥海改二2重巡洋艦高雄4575546868470120高速5868141
063Imgmini 1 60343819.jpg利根0重巡洋艦利根144323659696790高速594991
063bImgmini 1 97197847.png利根改1重巡洋艦利根1564246797979160高速7959121
188Imgmini 1 17069379.jpg利根改二2航空巡洋艦利根1594648827982180高速9069128
064Imgmini 064 1.jpg筑摩0重巡洋艦利根244323659696790高速594991
064bImgmini 1 74414637.png筑摩改1重巡洋艦利根2564246797979160高速7959121
189Imgmini 189 1.jpg筑摩改二2航空巡洋艦利根2584648837983180高速9067129
065Imgmini 1 39624539.jpg飛鷹0輕空母飛鷹14002105429580低速59490
065bImgmini 1 51819269.jpg飛鷹改1輕空母飛鷹15003006939660低速79590
066Imgmini 1 34330888.png隼鷹0輕空母飛鷹24002105459580低速59790
066bImgmini 1 65768738.jpg隼鷹改1輕空母飛鷹25003006969660低速79790
208Imgmini 208 1.jpg隼鷹改二2輕空母飛鷹25503108474660低速79840
067Imgmini 1 62292071.jpg0驅逐艦綾波715105697939049高速194979
067bImgmini 1 29598754.png朧改1驅逐艦綾波7301213798949059高速395991
068Imgmini 1 95794567.jpg0驅逐艦綾波815105697939049高速194979
068bImgmini 1 65097055.png曙改1驅逐艦綾波8301213798949059高速395991
069Imgmini 1 12670754.jpg0驅逐艦綾波915105697939049高速194979
069bImgmini 1 33237498.png漣改1驅逐艦綾波9301213798949059高速395991
070Imgmini 1 62430778.jpg0驅逐艦綾波1015105697939049高速194979
070bImgmini 1 75998595.png潮改1驅逐艦綾波10301213798949059高速395991
207207 icon1.jpg潮改二2驅逐艦綾波10331415809474072高速488094
071Imgmini 1 071.png0驅逐艦115106798939049高速194989
071bImgmini 1 071b.png曉改1驅逐艦1301213798949059高速395991
237Imgmini 1 237.png曉改二2驅逐艦1311414908959066高速6067104
072Imgmini 1 072.png0驅逐艦215106697939049高速194979
072bImgmini 1 072b.png響改1驅逐艦2301213798949059高速395991
147Imgmini 1 147.png別府2驅逐艦2371315898959074高速4459102
073Imgmini 1 073.png0驅逐艦315106697939049高速194979
073bImgmini 1 073b.png雷改1驅逐艦3301213798949059高速395991
074Imgmini 1 074.png0驅逐艦415106697939049高速194979
074bImgmini 1 074b.png電改1驅逐艦4301213798949059高速395991
075Imgmini 1 075.png初春0驅逐艦初春116106798939049高速194989
075bImgmini 1 075b.png初春改1驅逐艦初春1301213798949059高速395991
204Imgmini 1 204.png初春改二2驅逐艦初春1311313889073069高速4559101
076Imgmini 1 076.png子日0驅逐艦初春216106697939049高速194979
076bImgmini 1 076b.png子日改1驅逐艦初春2301213798949059高速395991
077Imgmini 1 077.png若葉0驅逐艦初春316106697939049高速194979
077bImgmini 1 077b.png若葉改1驅逐艦初春3301213798949059高速395991
078Imgmini 1 078.png初霜0驅逐艦初春416106697939049高速194979
078bImgmini 1 078b.png初霜改1驅逐艦初春4301213798949059高速395991
219Imgmini 1 219.png初霜改二2驅逐艦初春4311214849479069高速4810096
079Imgmini 1 13403458.jpg白露0驅逐艦白露116106797939049高速194989
079bImgmini 1 84405212.jpg白露改1驅逐艦白露1301214798949059高速395991
080Imgmini 1 39688150.jpg時雨0驅逐艦白露216106797939049高速194989
080bImgmini 1 94365023.png時雨改1驅逐艦白露2301214798949059高速395991
145Imgmini 1 41227303.jpg時雨改二2驅逐艦白露2311314849372069高速437997
081Imgmini 1 29510032.jpg村雨0驅逐艦白露316106697939049高速194979
081bImgmini 1 09486084.jpg村雨改1驅逐艦白露3301214798949059高速395991
082Imgmini 1 27259555.jpg夕立0驅逐艦白露416106697939049高速194979
082bImgmini 1 96351971.png夕立改1驅逐艦白露4301214798949059高速395991
144Imgmini 1 50472658.jpg夕立改二2驅逐艦白露4311714938959069高速4959110
083Imgmini 1 90328896.jpg五月雨0驅逐艦白露616106697939049高速194979
083bImgmini 1 21086620.png五月雨改1驅逐艦白露6301214798949059高速395991
084Imgmini 1 26191692.jpg涼風0驅逐艦白露1016106797939049高速194989
084bImgmini 1 01943272.png涼風改1驅逐艦白露10301214798949059高速395991
085Imgmini 1 085.png朝潮0驅逐艦朝潮116106797939049高速194989
085bImgmini 1 085b.png朝潮改1驅逐艦朝潮1311214798949059高速395991
086Imgmini 1 086.png大潮0驅逐艦朝潮216106697939049高速194979
086bImgmini 1 086b.png大潮改1驅逐艦朝潮2301214798949059高速395991
087Imgmini 1 087.png滿潮0驅逐艦朝潮316106697939049高速194979
087bImgmini 1 087b.png滿潮改1驅逐艦朝潮3311214798949059高速395991
088Imgmini 1 088.png荒潮0驅逐艦朝潮416106697939049高速194979
088bImgmini 1 088b.png荒潮改1驅逐艦朝潮4311214798949059高速395991
089Imgmini 1 089.png0驅逐艦朝潮916106697939049高速194979
089bImgmini 1 089b.png霰改1驅逐艦朝潮9311214798949059高速395991
090Imgmini 1 090.png0驅逐艦朝潮1016106697939049高速195979
090bImgmini 1 090b.png霞改1驅逐艦朝潮10311214798949059高速397991
091Imgmini 1 35283127.jpg陽炎0驅逐艦陽炎116106697939049高速194979
091bImgmini 1 26615314.jpg陽炎改1驅逐艦陽炎1321214798949059高速394991
092Imgmini 1 96360656.jpg不知火0驅逐艦陽炎216106697939049高速194979
092bImgmini 1 80651567.jpg不知火改1驅逐艦陽炎2321214798949059高速395991
093Imgmini 1 74999467.jpg黑潮0驅逐艦陽炎316106697939049高速194979
093bImgmini 1 67728691.jpg黑潮改1驅逐艦陽炎3321214798949059高速395991
094Imgmini 1 09527671.jpg祥鳳0輕空母祥鳳13201904929300高速69490
094bImgmini 1 25613748.png祥鳳改1輕空母祥鳳14502505939480高速79590
106Imgmini 1 40524247.jpg翔鶴0正規空母翔鶴16203305969750高速69490
106bImgmini 1 41700590.jpg翔鶴改1正規空母翔鶴17504207979840高速89890
261Imgmini 1 261.jpg翔鶴改二2正規空母翔鶴17704308488930高速93970
266Imgmini 1 266.jpg翔鶴改二甲3裝甲空母翔鶴17804908188760高速90970
107Imgmini 1 17818908.jpg瑞鶴0正規空母翔鶴26203306969750高速69890
108Imgmini 1 17818908.jpg瑞鶴改1正規空母翔鶴27504207979840高速89890
262Imgmini 1 262.jpg瑞鶴改二2正規空母翔鶴278090930高速0
267Imgmini 1 267.jpg瑞鶴改二甲3裝甲空母翔鶴279090760高速0
109Imgmini 1 42298509.jpg鬼怒0輕巡洋艦長良5261410796949279高速394993
109bImgmini 1 24633527.jpg鬼怒改1輕巡洋艦長良5412029797959379高速495999
110Imgmini 1 63495373.jpg阿武隈0輕巡洋艦長良6261410796949259高速394993
110bImgmini 1 73497226.jpg阿武隈改1輕巡洋艦長良6412029797959379高速495999
200CL Abukuma Kai Ni 200 Battle.jpg阿武隈改二2輕巡洋艦長良6451629948378382高速6074110
111Imgmini 1 16040576.jpg夕張0輕巡洋艦夕張1191710696942039高速394986
111bImgmini 1 06680851.jpg夕張改1輕巡洋艦夕張1362328796969069高速4469102
112Imgmini 1 21976681.jpg瑞鳳0輕空母祥鳳23201904929300高速79790
113Imgmini 1 34670345.jpg瑞鳳改1輕空母祥鳳24502505939480高速89890
116Imgmini 1 23789822.jpg三隈0重巡洋艦最上240403069625960高速3949109
117Imgmini 1 08225317.jpg三隈改1航空巡洋艦最上2502418696959190高速596993
118Imgmini 1 61411191.jpg初風0驅逐艦陽炎716106697939049高速194979
118bImgmini 1 71337946.jpg初風改1驅逐艦陽炎7321214798949064高速395991
119Imgmini 1 70500310.jpg舞風0驅逐艦陽炎1516106697944049高速194979
119bImgmini 1 93493984.jpg舞風改1驅逐艦陽炎15321214798949064高速395991
120Imgmini 1 46198374.jpg衣笠0重巡洋艦青葉237302659695960高速396989
120bImgmini 1 77469659.jpg衣笠改1重巡洋艦青葉249363459755980高速495995
142Imgmini 1 17417168.jpg衣笠改二2重巡洋艦青葉253383574776680高速5459112
123Imgmini 1 43958697.jpg伊190潛水艦巡潜乙114247936000低速394981
123bImgmini 1 43958697.jpg伊19改1潛水空母巡潜乙118358949020低速395992
124Imgmini 1 28226837.jpg鈴谷0重巡洋艦最上340403069625960高速3949109
129Imgmini 1 02154261.jpg鈴谷改1航空巡洋艦最上3502437696959190高速596993
125Imgmini 1 02633600.jpg熊野0重巡洋艦最上440403069625960高速3949109
130Imgmini 1 72878975.jpg熊野改1航空巡洋艦最上4502437696959190高速596993
126Imgmini 1 74260995.jpg伊1680潛水艦海大VI310235969000低速294961
126Imgmini 1 60024269.jpg伊168改1潛水艦海大VI315356949000低速294972
127Imgmini 1 99243021.jpg伊580潛水艦巡潜乙314246936000低速397971
127bImgmini 1 99243021.jpg伊58改1潛水空母巡潜乙318358449020低速397987
128Imgmini 1 65938332.jpg伊80潛水艦巡潜3115246937000低速395971
128bImgmini 1 65938332.jpg伊8改1潛水空母巡潜3119458449020低速396988
131Imgmini 1 17783360.jpg大和0戰艦大和193968805994280低速39超長7996
136Imgmini 1 49570730.jpg大和改1戰艦大和1968292064104280低速39超長7982
132Imgmini 1 47862439.jpg秋雲0驅逐艦陽炎1916106697939049高速194979
132bImgmini 1 94355746.jpg秋雲改1驅逐艦陽炎1932814798959064高速395987
133Imgmini 1 133.png夕雲0驅逐艦夕雲116106698039052高速194979
133bImgmini 1 133b.png夕雲改1驅逐艦夕雲1321214809050067高速425992
134Imgmini 1 134.png巻雲0驅逐艦夕雲216106698039052高速194979
134bImgmini 1 134b.png巻雲改1驅逐艦夕雲2321214809050067高速425992
135Imgmini 1 135.png長波0驅逐艦夕雲416106698039052高速194979
135bImgmini 1 135b.png長波改1驅逐艦夕雲4321214809050067高速425992
137Imgmini 1 48502139.jpg阿賀野0輕巡洋艦阿賀野1302017727260670高速454992
137bImgmini 1 73428436.jpg阿賀野改1輕巡洋艦阿賀野1452831798072682高速5959107
138Imgmini 1 27048251.jpg能代0輕巡洋艦阿賀野2302017727260670高速454992
138bImgmini 1 27048251.jpg能代改1輕巡洋艦阿賀野2452831798072682高速5959107
139Imgmini 1 20321271.jpg矢矧0輕巡洋艦阿賀野3312017727263670高速455992
139bImgmini 1 78750859.jpg矢矧改1輕巡洋艦阿賀野3472832798474682高速5969107
140Imgmini 1 75451191.jpg酒匂0輕巡洋艦阿賀野4311917717262672高速454990
140bImgmini 1 35725333.jpg酒匂改1輕巡洋艦阿賀野4462731788073684高速5969105
143Imgmini 1 26098399.jpg武藏0戰艦大和294968805994280低速40超長7996
148Imgmini 1 69890513.jpg武藏改1戰艦大和297929206399280低速40超長7992
153Imgmini 1 57752835.jpg大鳳0裝甲空母大鳳16704005779610高速74190
156Imgmini 1 98596538.jpg大鳳改1裝甲空母大鳳17004405986860高速77390
154Imgmini 1 154.png香取0練習巡洋艦香取13614928?423?低速?4942
154bImgmini 1 154b.png香取改1練習巡洋艦香取1401615405248862低速485456
155Imgmini 1 07117323.jpg伊4010潛水空母潛特120257235030低速455974
155bImgmini 1 09375489.jpg伊401改1潛水空母潛特124678044060低速455986
161Imgmini 1 53500296.jpg秋津丸0揚陸艦特種船丙1386130392900低速13396
166Imgmini 1 46007280.jpg秋津丸改1揚陸艦特種船丙14081504937240低速59498
163Imgmini 1 89229944.jpg馬路由0潛水艦三式潜航輸送艇1612919000低速97710
163bImgmini 1 33301391.jpg馬路由改1潛水艦三式潜航輸送艇17121929000低速197720
164Imgmini 1 15279518.jpg彌生0驅逐艦睦月31365496929039高速174955
164bImgmini 1 46839870.jpg彌生改1驅逐艦睦月324911698939059高速395978
165Imgmini 1 27615820.jpg卯月0驅逐艦睦月41365496929039高速174955
165bImgmini 1 10218037.jpg卯月改1驅逐艦睦月424712698949063高速395976
167Imgmini 167 1.jpg磯風0驅逐艦陽炎1216106697944049高速195479
167bImgmini 320 1.jpg磯風改1驅逐艦陽炎12331214798864064高速395991
168Imgmini 168 1.jpg浦風0驅逐艦陽炎1116106697940049高速194979
168bImgmini 317 1.jpg浦風改1驅逐艦陽炎11321214798849069高速395991
169Imgmini 1 65223934.jpg谷風0驅逐艦陽炎1416106697940049高速194979
169bImgmini 1 61702449.jpg谷風改1驅逐艦陽炎14321214798849068高速395991
170Imgmini 1 72814112.jpg浜風0驅逐艦陽炎1316106697949049高速194979
170bImgmini 1 94916903.jpg浜風改1驅逐艦陽炎13321214798860064高速396991
171Imgmini 1 171.png俾斯麥0戰艦Bismarck1906467634816高速426964
172Imgmini 1 172.png俾斯麥改1戰艦Bismarck1947077695816高速527970
173Imgmini 1 173.png俾斯麥 Zwei2戰艦Bismarck1967080726216高速548270
178Imgmini 1 178.png俾斯麥 Drei3戰艦Bismarck196748236747016高速5984110
174Imgmini 1 174.pngZ1 (萊伯勒希特·馬斯)0驅逐艦1934年11888607642064高速243968
174bImgmini 1 174b.pngZ1改1驅逐艦1934年1331115707945069高速424981
179Imgmini 1 179.pngZ1 Zwei2驅逐艦1934年1351218718464069高速434983
175Imgmini 1 175.pngZ3 (馬克斯·舒爾茲)0驅逐艦1934年31888607642064高速243968
175bImgmini 1 175b.pngZ3改1驅逐艦1934年3331115707945069高速424981
180Imgmini 1 180.pngZ3 Zwei2驅逐艦1934年3351218718464069高速434983
176Imgmini 1 176.png歐根親王0重巡洋艦希佩爾海軍上將35038386468449高速4079102
177Imgmini 1 177.png歐根親王改1重巡洋艦希佩爾海軍上將363484884746012高速5089132
181Imgmini 1 02671922.jpg天津風0驅逐艦陽炎918107798949054高速195989
181bImgmini 1 91083623.jpg天津風改1驅逐艦陽炎9341214849459059高速396996
182Imgmini 1 72775974.jpg明石0工艦工作艦139470292400低速5394
187Imgmini 1 97125674.jpg明石改1工艦工作艦145690393600低速6496
183Imgmini 1 183.jpg大淀0輕巡洋艦大淀野13424193970621239高速806963
183bImgmini 1 183b.jpg大淀改1輕巡洋艦大淀野14732324978741239高速847981
184Imgmini 1 19915736.jpg大鯨0潛水母艦大鯨1395150393680低速48595
185Imgmini 1 41955348.jpg龍鳳1輕空母龍鳳13901804948310低速64690
190Imgmini 190 1.jpg龍鳳改2輕空母龍鳳14802406262450低速74790
186Imgmini 186 1.jpg時津風0驅逐艦陽炎1016106697940049高速194979
186bImgmini 322 1.jpg時津風改1驅逐艦陽炎10321214798849064高速395991
201404 1.jpg雲龍0正規空母雲龍14802605972510高速72490
206Imgmini 1 406.jpg雲龍改1正規空母雲龍16003507278690高速82590
202Imgmini 1 202.png天城0正規空母雲龍24802605972510高速74590
229Imgmini 1 229.png天城改1正規空母雲龍26003507379690高速80690
203Imgmini 1 203.png葛城0正規空母雲龍3480270597251高速70690
230Imgmini 1 230.png葛城改1正規空母雲龍3600360757869高速78790
205Img 205 (1).jpg春雨0驅逐艦白露516106697939049高速194979
205bImg 205b 1.jpg春雨改1驅逐艦白露5301214798949059高速395991
209Imgmini 1 209.png早霜0驅逐艦夕雲1716106698039052高速194979
209bImgmini 1 209b.png早霜改1驅逐艦夕雲17321214809050067高速425992
210Imgmini 1 210.png清霜0驅逐艦夕雲1916106698039052高速194979
210bImgmini 1 210b.png清霜改1驅逐艦夕雲19321214809050067高速425992
213Imgmini 1 213.png朝雲0驅逐艦朝潮51610669390高速4979
213bImgmini 1 213b.png朝雲改1驅逐艦朝潮5311214798949059高速395991
214Imgmini 1 214.png山雲0驅逐艦朝潮61610669390高速4979
214bImgmini 1 214b.png山雲改1驅逐艦朝潮6311214798949064高速395891
215Imgmini 415 1.jpg野分0驅逐艦陽炎1516106697944049高速194979
215bImgmini 329 1.jpg野分改1驅逐艦陽炎15321214798849068高速395991
221Imgmini 1 221.png秋月0驅逐艦秋月1201694884104063高速295964
221bImgmini 1 221b.png秋月改1驅逐艦秋月13724165488116072高速496978
222Imgmini 1 222.png照月0驅逐艦秋月22016949??1030??高速??4965
222bImgmini 1 照月改.png照月改1驅逐艦秋月237241656??1140??高速??5980
223Imgmini 1 223.jpg初月0驅逐艦秋月420189471010低速4765
223bImgmini 1 223b.jpg初月改1驅逐艦秋月4372517541100低速5279
224Imgmini 1 224.png高波0驅逐艦夕雲6161260高速12
224bImgmini 1 224b.png高波改1驅逐艦夕雲63222190高速22
225Imgmini 1 225.png朝霜0驅逐艦夕雲1616106688044064高速195978
225bImgmini 1 225b.png朝霜改1驅逐艦夕雲16331214789262079高速436890
231Imgmini 1 231.pngU-5110潛水艦UボートIXC18245844000低速286360
231bImgmini 1 231b.pngU-511改1潛水艦UボートIXC113366459000低速?6767
236Imgmini 1 236.png呂5002潛水艦UボートIXC113476968000低速347773
232Imgmini 1 232.png齊柏林伯爵0正規空母齊柏林伯爵170102907043高速3910
232bImgmini 1 232b.png齊柏林伯爵改1正規空母齊柏林伯爵178154208056高速4715
241Imgmini 1 241.png利托里奧0戰艦維托里奧·維內托288787212高速超長78
246Imgmini 1 246.png義大利1戰艦維托里奧·維內托295848012高速超長84
242Imgmini 1 242.png羅馬0戰艦維托里奧·維內托型4887872527412高速46超長78
247Imgmini 1 247.png羅馬改1戰艦維托里奧·維內托型4928480719412高速52超長84
243Imgmini 1 243.png利貝西歐0驅逐艦西北風3159758??410??高速??5967
243bImgmini 1 Libeccio改.png利貝西歐改1驅逐艦西北風329111572??590??高速??6983
245Imgmini 1 245.png秋津洲0水上機母艦秋津洲132692低速6
250Imgmini 1 250.png秋津洲改1水上機母艦秋津洲13628423低速28
248Imgmini 1 248.jpg颯拉0重巡洋艦Zara142363628626低速4864
248bImgmini 1 248b.jpg颯拉改1重巡洋艦Zara156424640728低速5682
251Imgmini 1 251.png瑞穗0水上機母艦瑞穂141121932??3224??高速??3944
251bImgmini 1 瑞穂改.png瑞穗改1水上機母艦瑞穂142182472??4432??高速??4990
252Imgmini 1 252.jpg沖波0驅逐艦夕雲141610669380低速4979
252bImgmini 1 252b.jpg沖波改1驅逐艦夕雲1432121481500低速5993
253Imgmini 1 253.png風雲0驅逐艦夕雲31610670??400??高速??5480
253bImgmini 1 風雲改.png風雲改1驅逐艦夕雲332122581??510??高速??6993
254Imgmini 1 254.png0驅逐艦陽炎161610669390高速4979
254bImgmini 1 254b.png嵐改1驅逐艦陽炎1632121479490高速6391
255Imgmini 1 255.png萩風0驅逐艦陽炎171611669390高速4980
255bImgmini 1 255b.png萩風改1驅逐艦陽炎1732131479490高速6392
258Imgmini 1 258.png海風0驅逐艦白露71610669??400??高速??4979
258bImgmini 1 海風改.png海風改1驅逐艦白露730121479??500??高速??6491
259Imgmini 1 259.png江風0驅逐艦白露31610670??390??高速??4980
259bImgmini 1 江風改.png江風改1驅逐艦白露330121480??490??高速??5992
260Imgmini 1 460.png速吸0補油艦風早243430??327??低速??394
260bImgmini 1 速吸改.png速吸改1補油艦風早248860??4810??低速??448
265Imgmini 1 265.png鹿島0練習巡洋艦香取23691324463低速6933
265bImgmini 1 265b.png鹿島改1練習巡洋艦香取240141539628低速7953

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基